Wykorzystując produkowane i stale modernizowane urządzenia zdobyliśmy pozycję liczącego się na polskim rynku wykonawcy układów sterowania, regulacji i zasilania.
Blisko 1500 układów sterowania naszej produkcji wykorzystujących płynną regulację prędkości za pomocą przemienników częstotliwości, pracuje  w obiektach gospodarki wodno-ściekowej , energetyki cieplnej oraz przemyśle.

Jako wykonawca, podwykonawca i dostawca urządzeń przekazaliśmy do eksploatacji:

 • ponad sto układów sterowania napowietrzaniem ścieków w oczyszczalniach,
 • ponad sto układów sterowania pompowni ścieków,
 • ponad siedemset układów sterowania pomp i zestawów wielopompowych wody pitnej i przemysłowej,
 • kilkaset układów sterowania napędów kotłowych (wentylatory ciągu i podmuchu, pompy obiegowe, pompy uzupełniające, pompy podmieszania).
 • kilkanaście układów zasilania i sterowania stacji uzdatniania wody
 • kilkanaście układów zasilania i sterowania linii sortowania kruszywa
 • kilkaset układów sterujących pracą armatek śnieżnych

 
Równolegle z produkcją rozwijana jest działalność dystrybucyjna w zakresie aparatury niskonapięciowej, komponentów automatyki przemysłowej, sterowników PLC, paneli HMI,  oraz napędów, serwonapędów i robotów przemysłowych.

Od 2005 roku jesteśmy Autoryzowanym Centrum Dystrybucyjnym firmy Danfoss, a od 2010 roku jesteśmy Autoryzowanym Dystrybutorem firmy Mitsubishi Electric.


NASI STALI KLIENCI:
 

 • HYDRO-VACUUM. Do produkowanych przez H-V zestawów pompowych dostarczamy układy sterowania oparte na własnym sterowniku. Łącznie sprzedaliśmy H-V około 600 układów. Dostarczamy, również aparaturę niskonapięciową, oraz komponenty automatyki przemysłowej.
 • SUPERSNOW. Od 2001 produkujemy układy automatyki naśnieżania stoków narciarskich. Początkowo były to układy sterowania pomp zasilających armatki śnieżne. Przed trzema laty w Białce Tatrzańskiej firma Supersnow podjęła produkcję armatek śnieżnych i kompletnej infrastruktury naśnieżania stoków.
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach. Od 1991 roku wykonaliśmy układy sterowania pompowni wody pitnej i ścieków oraz ujęć wody w łącznie 56 obiektach. Od kilku lat trwa wymiana układów pochodzących z lat dziewięćdziesiątych na układy nowej generacji. W ramach modernizacji gospodarki ściekowej w Gliwicach (w oparciu o fundusze UE), dostarczyliśmy układy sterowania pompowni ścieków, między innymi w Łabędach, Czechowicach, Pyskowicach i Brzezince. Oprócz wyposażenia obiektów w układy sterowania, jesteśmy dostawcą systemu monitoringu, zdalnego sterowania i transmisji danych wszystkich obiektów gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach.
 • EL-REM. Kolejnym naszym klientem jest EL-REM w Alwernii, spółka wydzielona z Zakładów Chemicznych i działająca głównie na ich potrzeby.
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju. W ciągu kilku lat dostarczyliśmy kilkanaście układów sterowania wentylatorów i pomp. W 2010 roku wykonaliśmy kompleksową automatyzację Ciepłowni w Leszczynach.
 • HYDRO-MARCO (Jarocin), HYDRO-PARTNER (Leszno), HYDRO-SYSTEM (Włocławek) - stali odbiorcy sterowników do układów sterowania pomp.
 • KAZ (Mikołów). Dostarczamy rozdzielnie elektryczne oraz układy sterowania, między innymi dla kopalnianych stacji odmetanowania.