ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o.o.
ul. Gen. J Sowińskiego 3, 44-101 Gliwice
NIP: 631-256-47-09 Sąd Rejonowy w Katowicach-Wschód
KRS nr 0000307381
Kapitał zakładowy: 360.000,00 zł

tel. (32) 725 11 89
tel. (32) 237 61 80
tel./fax (32) 237 62 69
e-mail: biuro@enel-automatyka.pl
 
mgr inż. Sławomir Mizgała
Prezes Zarządu
Tel.kom. 607-386-295
s.mizgala@enel-automatyka.pl


mgr inż. Romuald Wiertelorz
Dyrektor Techniczny
Tel. kom. 607-386-294
r.wiertelorz@enel-automatyka.pl

inż. Jarosław Zabawski
Dyrektor Produkcji
Tel. kom. 607-386-262
j.zabawski@enel-automatyka.pl